4G backup - FAQ & contractuele voorwaarden

Wat is 4G back-up?

Met deze dienst kunt u een 4G-mobiele kaart achter uw toegangsverbindingen (xDSL en FTTH) aansluiten, die als tijdelijke back-upoplossing zal dienen, hetzij in geval van een onderbreking van de hoofdlijn, hetzij tijdens de leveringstijd van de genoemde lijn.
Merk op dat de 4G-back-up alleen kan worden gebruikt op een bestaande toegangsverbinding die via Educorner wordt verstrekt.
De 4G-back-uptoegangsverbinding kan ook profiteren van waarde toevoegende diensten zoals vaste IP, basis- en geavanceerde Cloud Firewall-functies en link monitoring/supervisie, zoals het geval is met onze andere internet toeganglinks.

Wat zijn de beperkingen voor 4G back-up?

De contractuele voorwaarden van dit product zijn als volgt:
• De 4G-lijn mag niet worden gebruikt als “FWA”-lijn (Fixed wireless access), d.w.z. als permanente primaire toegangsverbinding, noch voor “load balancing”, d.w.z. om de 4G-bandbreedte op de primaire link te aggregeren
• De 4G-lijn kan alleen worden gebruikt als back-up in geval van een stroomonderbreking of tijdens de leveringsperiode
• De 4G-lijn kan alleen worden gebruikt als de primaire lijn (xDSL- en FTTH-technologieën) die door Educorner wordt geleverd op Belgisch grondgebied
• De gebruikte simkaart moet een Educorner-kaart zijn.
• De op de SIM-kaart aangeboden dienst zal uitsluitend beperkt zijn tot nationale 4G DATA (geen SMS/MMS, geen Voice, geen dienst in het buitenland)
• In geval van misbruik behoudt Educorner zich het recht voor de kosten van gegevens per MB te factureren tegen het in de catalogus geldende tarief
• Het gebruik van de 4G back-updienst moet worden onderworpen aan een voorafgaande ondertekening van de bijzondere contractuele voorwaarden